Företagsevenemang 2023: Trender och Prioriteter

Eventindustrin förändras ständigt och nya trender framträder varje år, i denna artikel diskuterar vi de största trenderna i 2023.

Fysiska företagsevenemang återvände med full kraft i 2023 och har blivit centrala för att bygga relationer och nätverk. Denna återkomst följs av en ökad uppmärksamhet på hållbarhet, mångfald, teknologi och välmående inom företagsevenemang. Idag finns det många plattformar online där företag kan organisera företagsevenemang. Kampaay är ett av de verktyg som förenklar och effektiviserar organiseringen av ett företagsevent.

Fysiska Events är Tillbaka: En Återkomst av Mänsklig Interaktion

Efter två år av pandemi restriktioner och social distansering såg vi äntligen en återkomst av fysiska företagsevenemang under 2022 som har blivit allt större i 2023. Företag och anställda kan återigen träffas ansikte mot ansikte för att skapa professionella och personliga band med sina kollegor, kunder och partners. Nedan är tre exempel på populära fysiska företagsevenemang.

Konferenser och Branschmässor

Konferenser och mässor är utmärkta evenemang där företag, anställda och kunder kan samlas för att lära sig av andras kunskap, dela uppdateringar inom en viss industri, presentera produkter och tjänster, eller för att bygga nätverk.

Teambuilding och Företagsutflykter

Företag väljer nu att arrangera teambuilding-evenemang och företagsutflykter för sina anställda. Dessa evenemang främjar samarbete, stärker team relationer och ökar de anställdas moral. Aktiviteter som utmanande äventyrsbanor, lekar, matlagning, eller workshops kan vara fokus på dessa evenemang.

Hållbarhet inom Industrin: En Nödvändig Prioritet

Hållbarhet är en trend som inte visar några tecken på att sluta växa och har blivit mycket viktigt i vårt samhälle och arbetsliv. Företag strävat nu efter att göra sina evenemang så miljövänliga som möjligt. Detta inkluderar steg som företag tar före, under och efter evenemang som kan vara användningen av återvinningsbara material, minskad plastanvändning, val av lokaler, och mer miljövänliga kostalternativ. Hållbarhet är en nödvändig prioritet för att minska företagens påverkan på miljön.

Mångfald och Inkludering: En Ny Syn på Representation

En annan trend som har blivit allt viktigare under de senaste åren och med ännu mer fokus i 2023. Representation och inkludering är allt mer viktigt och företag strävar efter att inkludera talare och panelister från olika bakgrunder och industrier samt att skapa en atmosfär där alla deltagare känner sig välkomna och inkluderade oavsett kön, etnicitet, ålder eller funktionsnedsättning.

Teknologi: Digitala Lösningar för Bättre Upplevelser

Användningen av teknologi före, under och efter ett evenemang spelar en allt större roll. Företag investerar i teknologi och online verktyg för att förbättra planeringen, marknadsföringen, hanteringen och analysen av deras evenemang. Detta inkluderar en mängd olika teknologier och plattformar som virtuell verklighet och artificial intelligence. Dessa används för att skapa engagerande upplevelser för fysiska, hybrida och digitala events, samt för att mäta evenemangets framgång som kan förbättra framtida event.

Prioritering av Välmående: Kärnan i Framtidens Företagsevenemang

Välmående inom företagsevenemang är allt mer en viktig trend som kommer att fortsätta att växa. Företag inser allt mer att välmående är en nyckelkomponent för att skapa en produktiv och engagerad arbetskraft. Detta innebär att företagsevenemang inte bara handlar om affärsstrategi, men också om investeringen i de anställdas hälsa och välbefinnande, vilket kan öka produktiviteten och kreativiteten på arbetsplatsen och minska mental eller fysisk stressrelaterad sjukfrånvaro.

2023 har hittills varit ett intressant år för företagsevents med flera tydliga trender. Hållbarhet är en nödvändig prioritet som påverkar allt från materialval till transport. Mångfald och inkludering är en viktig trend som främjar representation och inkludering av alla. Teknologi en drivkraft för att skapa bättre och mer engagerande evenemangsupplevelser. Slutligen är välbefinnande en allt viktigare trend som kan minska anställdas mentala eller fysiska sjukfrånvaro. Dessa trender kommer att forma framtiden för företagsevenemang och ge företag nya möjligheter att skapa meningsfulla och minnesvärda evenemang för sina deltagare.